Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy

28/06/2021

 Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trong khi phải tập trung chỉ đạo và thực thi quyết liệt các giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19, Chính phủ vẫn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, với sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, công tác phòng, chống ma túy đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng.

Hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông phòng, chống ma túy được đa dạng hóa với các nội dung phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng. Các lực lượng chức năng đã phối hợp, khám phá, bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn, từng bước làm chuyển biến tình hình ở một số "điểm nóng" về ma túy; công tác thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ án về ma túy đạt tỷ lệ cao; công tác kiểm soát và quản lý các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần đã có nhiều chuyển biến tích cực; một số mô hình thí điểm mới được triển khai mang lại cách tiếp cận mới trong công tác cai nghiện ma túy.
Một số địa phương đã quan tâm, đầu tư, lồng ghép và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy với các chương trình kinh tế xã hội tại địa phương… qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống ma túy vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: phần lớn trong số 235.012 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đang sinh sống tại cộng đồng, nguy cơ gây mất an ninh, trật tự ở nhiều địa phương.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở cai nghiện ma túy xuống cấp; đội ngũ cán bộ làm công tác này còn thiếu và chưa được đào tạo bài bản; việc hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai còn nhiều khó khăn. Tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới vẫn phức tạp. Nguồn lực dành cho công tác phòng, chống ma túy chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao…
Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, muốn giảm được ma túy không chỉ là trách nhiệm của ngành công an, ngành LĐ-TB&XH, không chỉ của Trung ương mà đó là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể: phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh… tất cả phải cùng vào cuộc. Đặc biệt là vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ngành giáo dục trong tuyên truyền, vận động giới trẻ từ trong nhà trường và ngoài xã hội. Do vậy, trong thời gian tới, các bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo, huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy.
Trả lời báo chí về thông điệp của Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6), Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để mỗi người, nhất là giới trẻ nhận thức được hiểm họa của ma túy. Đối với những người đã trót nghiện, chúng ta phải làm tốt công tác cai nghiện, dùng nhiều biện pháp tổng hợp, huy động các nguồn lực, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để họ từng bước, kiên trì cai nghiện.
Xem