Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

PAR INDEX 2020: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đứng thứ 7/17 bộ, ngành

25/06/2021

 Chiều 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số CCHC (PAR Index) năm 2020 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố.

Theo kết quả PAR Index 2020, Bộ LĐTBXH xếp 7/17 bộ, ngành, với các chỉ số thành phần là: (1) Công tác chỉ đạo điều hành xếp 5/17; (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế 14/17; (3) Cải cách thủ tục hành chính xếp 13/17; (4) Cải cách tổ chức Bộ máy xếp 14/17; (5) Xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức xếp 6/17; (6) Cải cách tài chính công xếp 5/17; (7) Hiện đại hóa hành chính xếp 14/17. Đứng đầu Par Index 2020 là Ngân hàng NNVN, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao… Năm 2019, Bộ LĐTBXH xếp thứ 9 chỉ số Par Index trong 19 bộ, ngành được xếp hạng.

image001.jpg

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR Index đã trở thành công cụ quản lý hiệu quả kết quả CCHC
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), ông Phạm Minh Hùng, cho biết, năm 2020 Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách, giải pháp cấp bách để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh đổi mới phương thức làm việc, tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Điều này đã giúp kết quả CCHC trong năm 2020 có nhiều chuyển biến rõ nét.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đặc biệt là Bộ Nội vụ trong việc triển khai xác định Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR Index năm 2020.
“Các chỉ số này đã trở thành công cụ quản lý hiệu quả kết quả CCHC, giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nhận diện rõ những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế của nền hành chính nói chung, của quá trình triển khai nhiệm vụ CCHC hàng năm của bộ, ngành, địa phương nói riêng”, Phó Thủ tướng khẳng định.
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, không chỉ trong năm 2020, mà cả trong suốt thời gian qua đối với 2 chỉ số này. Các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã chủ động tham mưu cho Chính phủ triển khai nhiều giải pháp, mô hình cải cách mới và sáng tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển KT-XH của đất nước, đặc biệt, với một năm 2020 có nhiều biến động trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng.
Par-Index-2020.jpg
Theo đó, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, có nhiều đổi mới; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử đạt được nhiều kết quả tích cực tại nhiều bộ, ngành và địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong hoàn cảnh phải chống chọi với dịch bệnh như hiện nay.
Công tác hiện đại hóa hành chính với việc vận hành hiệu quả Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia như đã nói trên đã tạo sự thay đổi rõ rệt trong phương thức làm việc giữa cơ các cơ quan hành chính Nhà nước và giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, tạo hiệu ứng tích cực trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.
image003.jpg
Toàn cảnh Hội nghị 
Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là, lãnh đạo của một số bộ, ngành, địa phương chưa thể hiện vai trò trách nhiệm đúng mức trong việc thúc đẩy cải cách để bảo đảm tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động quản lý Nhà nước, là đòn bẩy cho phát triển KT-XH. vẫn còn một số tồn tại, hạn chế tại một số nội dung cải cách thể chế chưa được xử lý, tháo gỡ.
Các nội dung công bố, công khai TTHC và công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC vẫn còn những hạn chế nhất định; giải quyết hồ sơ chậm, muộn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp còn tồn tại. Một số nội dung của cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước chưa đạt yêu cầu. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức còn chưa nghiêm.

Triển khai xây dựng và duy trì cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin báo cáo còn chậm. Việc khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích kết quả, hiệu quả chưa cao. 

Xem