Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đà Nẵng: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

31/05/2021

 Sáng 31/5, Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Đà Nẵng: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

TP Đà Nẵng công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo báo cáo của UBBC thành phố, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, tất cả các cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền công dân.
Đến 19h ngày 23/5, các Tổ bầu cử kết thúc việc bỏ phiếu, tiến hành trình tự, thủ tục kiểm phiếu, lập biên bản báo cáo kết quả bầu cử theo quy định và hướng dẫn của UBBC thành phố. Tổng số cử tri trên địa bàn thành phố là 751.103 người; số lượng cử tri đi bỏ phiếu là 750.296 người, đạt tỷ lệ 99,9%.
Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, có 52 đại biểu trúng cử. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt 21,15%; tỉ lệ đại biểu tái cử đạt 32,7%; tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 17,3%; tỷ lệ đại biểu tôn giáo đạt 1,9%
Kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026 có 33 đại biểu trúng cử. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt 30,3%; tỉ lệ đại biểu tái cử đạt 42,4%; tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 21,2%; tỷ lệ đại biểu tôn giáo đạt 3%.
Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026 có 305 đại biểu trúng cử. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt 31,5%; tỉ lệ đại biểu tái cử đạt 42,6%; tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 30,8%; tỷ lệ đại biểu tôn giáo đạt 3,9%; tỷ lệ đại biểu là dân tộc thiểu số đạt 1,6%.
UBBC thành phố Đà Nẵng sẽ có báo cáo kết quả bầu cử tại phiên họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa X, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6. Tại phiên họp cũng sẽ thực hiện kiện toàn các chức danh, đại biểu chuyên trách của HĐND thành phố.
Xem