Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghệ An: Trên 137.000 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng

17/05/2021

Tính đến cuối năm 2020, tỉnh Ngệ An có 137.006 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, với tổng số kinh phí thực hiện năm 2020 là hơn 668 tỷ đồng. 

Trong đó bao gồm: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng 1.205 đối tượng; Người cao tuổi 48.427 đối tượng; Người khuyết tật 67.965 đối tượng; Các nhóm đối tượng khác 19.409 đối tượng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt việc trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng, đảm bảo đúng quy định.
Trên cơ sở các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thực hiện các chế độ chính sách bảo trợ xã, trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết là: Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; tham mưu UBND tỉnh ban hàn: 16 Quyết định, 03 kế hoạch, 07 Báo cáo, 4 Công văn, 01 thông báo. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng Bảo trợ xã hội đã tham mưu Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
ho.jpg
Hỗ trợ gạo cho người dân trong tỉnh
Thực hiện trợ cấp thường xuyên tại các cơ sở trợ giúp xã hội, hiện tỉnh Nghệ An có 10 cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, trong đó: 05 cơ sở công lập gồm: Trung tâm BTXH Nghệ An, Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người khuyết tật, Làng Trẻ em SOS Vinh, Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh và 5 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập do cấp huyện quản lý gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Lâm Bích, Cơ sở BTXH Mái Ấm Thiện Tâm, Trung tâm nuôi dưỡng NKT&TMC 19/3, Trung tâm Nuôi dưỡng NKT&TMC Mẹ Tê rê xa... Tổng số đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH là 970 đối tượng trong đó trẻ em: 453 đối tượng; Người cao tuổi cô đơn: 38 đối tượng; Người khuyết tật: 479 đối tượng
Công tác quản lý đối tượng từ khâu lập kế hoạch trợ giúp, thực hiện kế hoạch trợ giúp, thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích đến việc đánh giá sự tiến triển của đối tượng; giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc đều được các cơ sở thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình, phù hợp từng đối tượng cụ thể.
Bên cạnh chính sách trợ giúp thường xuyên, tỉnh Nghệ An cũng đặc biệt chú trọng thực hiện chính sách trợ giúp đột xuất. Trong năm 2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ gạo cứu đói cho 80.791 lượt người, 19.229 lượt hộ dân với 1.211.865 kg gạo, trong đó: Hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, với số lượng gạo phân bổ là 908.400 kg gạo, cho 15.505 hộ, 60.560 nhân khẩu; Hỗ trợ người dân huyện Kỳ Sơn bị thiếu đói do ảnh hưởng thiên tai tại huyện Kỳ Sơn với số lượng gạo là: 303.465kg, cho 3.724 hộ, 20.231 nhân khẩu.
Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá, hỏa hoạn gây ra trên địa bàn: hỗ trợ xây dựng 24 nhà, sửa chữa 30 nhà, 1 hộ gia đình có người bị thương với tổng kinh phí hỗ trợ là 932,7 triệu đồng. Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ với tổng kinh phí là 1,4 tỷ đồng.

Thực hiện các Chương trình, Đề án, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2019) và Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4/2019), Tháng hành động vì người cao tuổi, ngày vì người nghèo (17/10). Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 2.416 lượt cán bộ của các huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn và các cơ sở Bảo trợ xã hội về nâng cao năng lực cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Trong năm 2020, Hội người cao tuổi các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 353 lớp, có 9.130 lượt cán bộ hội dự tập huấn về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người cao tuổi cấp cơ sở; phối hợp với các bệnh viện, trạm y tế thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho Người cao tuổi” năm 2020 đã khám sàng lọc cho: 63.964 người, điều trị: 8.067 người, mổ thay thủy tinh thể cho: 2392 người, tổng số tiền: 12.596 triệu đồng; thực hiện xóa nhà tạm và sửa chữa nhà hư hỏng cho 437 hộ có người cao tuổi với số tiền 8.386 triệu đồng. Toàn tỉnh hiện có 145 Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” các câu lạc bộ được củng cố, sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, họat động có hiệu quả trong chương trình xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ, hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, văn nghệ, thể dục - thể thao, vận động chính sách.../. 

Xem