Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ- TBXH lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với Trường Đại học Lao động – Xã hội

04/05/2021

 Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với Trường Đại học Lao động – Xã hội, Bộ LĐ-TBXH nhằm tôn vinh, biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, giáo viên, giảng viên và người lao động của Trường Đại học Lao động – Xã hội đạt được trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường.

Thực hiện quy định về thủ tục, hồ sơ trình khen thưởng tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thủ tục, hồ sơ trước khi trình xét khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
Để có cơ sở trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ xét, trình Lãnh đạo Bộ trước khi trình Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối vớiTrường, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ thông báo đến toàn thể nhân dân để lấy ý kiến về việc xét khen thưởng đối với Trường Đại học Lao động – Xã hội.
Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về Phòng Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (địa chỉ: Số 12, đường Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội), điện thoại: 0243.8269552 hoặc email: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn trước ngày 12/5/2021 để tổng hợp trước khi trình cấp có thầm quyền xem xét, quyết định.
 
Xem