Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

27/04/2021

Trong các ngày 27 và 28/4, Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ.

Hội nghị được tổ chức tại 03 địa điểm: Hội trường Bộ LĐ-TBXH, Hội trường Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Hội trường Khu Liên cơ tòa nhà D25 của Bộ.

NMQ-4029.JPG

Đ/c Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng và dân tộc ta trong năm 2021. Đại hội diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã thành công tốt đẹp. Sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội được thể hiện trên cả 3 phương diện: Văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đại hội đã thống nhất đánh giá, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong 5 năm tới, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của đất nước ta đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
nmq-4043-16194953711551322467891-225-0-3705-5568-crop-161949537792277432383.jpg
Tại địa điểm Hội trường trụ sở Bộ 
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong 2 ngày (27-28/4) Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ.
Trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch, vì vậy, đồng chí Lê Văn Hoạt yêu cầu toàn bộ đại biểu phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian dự hội nghị, thực hiện khử khuẩn và các biện pháp khác để phòng chống dịch bệnh.
nmq4077-1619495128669290577022.jpg
Tại địa điểm Hội trường Viện Khoa học Lao động và Xã hội
jpg-d25.jpg
Tại địa điểm Hội trường Khu Liên cơ D25 của Bộ
Hội nghị sẽ được lắng nghe, theo dõi toàn văn nội dung các chuyên đề do các Ủy viên Bộ Chính trị trình bày tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 27-28/3/2021 vừa qua.
Đồng chí Lê Văn Hoạt nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập nghiêm túc, tập trung nghiên cứu nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề mới trong văn kiện; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Từ đó cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình để góp phần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ.
Xem