Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Gần 100 cán bộ Công đòan dự tập huấn nghiệp vụ về tiền lương

18/03/2021

Sáng 18/3/2021, gần 100 cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn (viết tắt là học viên) ở doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ tiền lương, định mức lao động năm 2021 do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.HCM khai giảng tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố.

Trong 3 ngày (từ 18 – 20/3/2020), các học viên sẽ được trang bị kiến thức mới phù  hợp thực tiễn công tác Công đoàn đối với đợi ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở, xác định rõ được vai trò cơ bản của công tác định mức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp. Cách thức tổ chức thực hiện, xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống định mức lao động và tiền lương,… Đồng thời, các học viên cũng được học về xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống định mức/định biên lao động; xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống bảng lương; thiết kế và vận dụng hiệu quả hệ thống trả lương...

Ngoài ra, các cán bộ Công đoàn được học về những vấn đề cơ bản về tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp; xây dựng thang bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp; xây dựng quy chế trả lương áp dụng trong doanh nghiệp...
Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, mục tiêu của lớp học nhằm cập nhật, trang bị kiến thức mới phù hợp thực tiễn công tác đối với đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trên địa bàn TP.HCM, xác định rõ được vai trò của công tác định mức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp.
Lớp học còn trang bị kiến thức, kinh nghiệm cần thiết và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn cấp trên và cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TPHCM trong việc tham gia thương lượng, xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động trên cơ sở đảm bảo quyền tự chủ của các bên trong quan hệ lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và sự phát triển của doanh nghiệp.
Xem