Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quy định 8 trường hợp khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến

11/03/2021

 Thông tư 30/2020 của Bộ Y tế có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Trong đó, tại Điều 6 Thông tư này, các trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đúng tuyến gồm

 Quy-định-8-trường-hợp-khám,-chữa_1.png

Xem