Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lao động - Xã hội: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển

22/01/2021

Sáng ngày 22/01/2021, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lao động - Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Đào tạo, Bộ Nội vụ, đại diện các tổ chức quốc tế, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng toàn thể các cán bộ, viên chức của trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lao động – Xã hội.

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, Trường cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020. Trong năm, Trường đã tổ chức được 47 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 2.712 lượt công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân có nhu cầu học tập; xây dựng 04 chương trình và biên soạn 08 tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng chuyên môn.
IMG-6942_1.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 Để kịp thời ứng phó với những thay đổi trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, giãn cách xã hội, Trường đã đẩy nhanh việc triển khai thí điểm đào tạo trực tuyến, kết hợp đào tạo tập trung thông qua phần mềm Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến. Các khóa đào tạo trực tuyến đã mở ra hướng mới cho hoạt động đào tạo bồi dưỡng của Trường đáp ứng với yêu cầu cải cách hành chính, phù hợp với nhu cầu của người học. Trường đã ban hành các quy chế quản lý đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo, tổ chức và quản lý chiêu sinh, xây dựng và thẩm định ban hành các chương trình, tài liệu, đồng thời chuẩn hóa các quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
Về cơ bản, đến nay, Trường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ xây dựng, trình Bộ ban hành 26 chương trình và 33 tài liệu làm cơ sở cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chung về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành lao động - thương binh và xã hội. Trường đã dần thu hút được đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có chất lượng tham gia biên soạn các chương trình, tài liệu và trực tiếp giảng dạy. Các chương trình, tài liệu được xây dựng đã chú trọng bám sát đối tượng học và và gắn với thực tiễn công tác của người học.
IMG-6885.jpg
Quang cảnh Hội nghị
Năm 2020, Trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp cho trên 2.000 học viên là các học viên có nhu cầu tới từ các Bộ, ngành và địa phương. Tính đến nay, Trường đã mở rộng quan hệ hợp tác với gần 20 địa phương và cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ; tổ chức tổng cộng 281 lớp với 18.577 lượt học viên (trong đó đã cấp chứng chỉ cho 7.603 lượt người) về các lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực thuộc Ngành, trong đó tập trung vào các nội dung bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chuẩn hóa chức danh viên chức công tác xã hội, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chuẩn hóa tiêu chuẩn theo vị trí việc làm về dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, công chức văn hóa - xã hội cấp xã.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2020, đồng thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trương, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức lao động - xã hội xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 theo phương châm của Bộ và chủ đề thi đua của Trường đề ra “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”.
IMG-6918.jpg
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị
Trường thực hiện thành công, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành được triển khai tại Hội nghị toàn quốc công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ các nhiệm vụ của Bộ, ngành. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ngành từ trung ương đến địa phương. Trong đó, đội ngũ cán bộ của Bộ tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực về ngoại ngữ chuyên ngành, ứng dụng công nghệ thông tin; bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước. Đổi mới và đa dạng phương thức đào tạo, bồi dưỡng. Nghiên cứu xây dựng bài giảng, học liệu và thực hiện bồi dưỡng trực tuyến, bồi dưỡng từ xa; đa dạng hoá các hoạt động đào tạo cho các tổ chức và doanh nghiệp. Hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ xây dựng kế hoạch, lộ trình dài hạn trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của ngành ở địa phương. Mở rộng quan hệ đối ngoại phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Nâng cao năng lực của tổ chức thông qua cải tiến qui trình, xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của trường theo hướng chuyên nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và uy tín, thương hiệu của trường.
Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng công tác đào tạo phải luôn bám sát với thời sự, nhu cầu đào tạo của Ngành trong từng giai đoạn. Đồng thời các đại biểu mong muốn trường sẽ là nơi đào tạo tốt nhất cho nhân lực của Bộ LĐTBXH.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Ban Giám hiệu và các cán bộ, người lao động của trường trong năm vừa qua. Năm 2021 là năm rất đặc biệt có tác động ảnh hưởng sâu sắc đến từng ngành, từng địa phương, Thứ trưởng cho rằng đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Bộ, ngành và cũng chính là cơ hội để đổi mới, tạo đột phá cho công tác đào tạo của ngành.
Thứ trưởng đề nghị, năm 2021, các chương trình của Trường cần được chuẩn hoá. Cách tiếp cận thông tin, xử lý và cung cấp thông tin tại các đơn vị cần được quan tâm. Đặc biệt chú trọng tới nhu cầu đào tạo của cán bộ thuộc Ngành với những phương pháp, cách thức đào tạo đa dạng. Hình thức đào tạo linh hoạt, kết hợp đào tạo truyền thống và trực tuyến, số hoá, ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống đào tạo và giảng dạy, xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn những nội dung phù hợp để thực hiện.
Chú trọng kết hợp với thực tiễn nhuần nhuyễn, để nâng cao chất lượng đào tạo và học tập của học viên. Đội ngũ giảng viên, cần nỗ lực thêm, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, đào tạo lại, để đáp ứng nhu cầu của đơn vị. Đội ngũ phục vụ công tác giảng dạy được ở địa phương được chuẩn hoá, kiến thức được mở rộng, đa dạng, phong phú…Thứ trưởng tin tưởngTrường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Lao động – Xã hội sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
Xem