Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tổ chức Hội thi Người huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động giỏi năm 2020

09/11/2020

Hội thi “Người huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giỏi năm 2020” được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện tại các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức huấn luyện theo yêu cầu của Luật ATVSLĐ...  

 Yêu cầu:

- Tổ chức Hội thi đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Nội dung thi bám sát chương trình khung huấn luyện, cập nhật, bám sát các văn bản, qui chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. 
- Việc tổ chức Hội thi phải được thực hiện nghiêm túc, chính xác, công bằng và minh bạch.
 
Đối tượng, phạm vi áp dụng:
 
- Quy chế này áp dụng cho Hội thi “Người làm công tác huấn luyện ATVSLĐ giỏi năm 2020” tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh/ Hà Nội.
- Ban tổ chức, ban giám khảo, các tiểu ban, tổ thư ký, các đội dự thi, các thí sinh khi tham gia Hội thi phải thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế này.
 
Điều kiện dự thi và cơ cấu đội thi
 
1. Điều kiện dự thi:
Những thí sinh tham gia Hội thi “Người làm công tác huấn luyện về ATVSLĐ giỏi năm 2020” phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
- Là người làm công tác huấn luyện về ATVSLĐ, đáp ứng các tiêu chuẩn, kinh nghiệm phù hợp theo qui định của pháp luật hiện hành. 
- Đã có giấy chứng nhận huấn luyện về ATVSLĐ do các cơ quan, tổ chức cấp phù hợp theo qui định pháp luật.
- Không vi phạm kỷ luật lao động, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
 
2. Cơ cấu dự thi:
a) Phần thi cá nhân/ người huấn luyện ATVSLĐ giỏi
b) Phần thi đồng đội
- Mỗi đội thi gồm 05 thí sinh chính thức và 01 thí sinh dự phòng là Người huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, cơ sở. 
 
Xem chi tiết tại: 
 
Biểu mẫu cung cấp các thông tin thí sinh tham dự Hội thi Người huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động giỏi năm 2020: /Images/editor/files/bieumau.doc
 
Quy chế và thể lệ Hội thi: /Images/editor/files/quyche.pdf
 
Thông báo tham gia Hội thi: /Images/editor/files/thongbao.pdf
Xem