Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

03/12/2020

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại TP. HCM, ngày 02/12, Bộ ban hành công văn số 4750/LĐTBXH-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

0001.jpg

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại TP. HCM, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

1. Đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là các quy định về phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tay và các vật dụng, bề mặt tại gia đình và nơi làm việc,...
2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, chuyển các cuộc họp từ tập trung sang hình thức trực tuyến. Hạn chế tối đa việc tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người (Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, Tập huấn...) và đi công tác địa phương (đặc biệt là các tỉnh phía Nam) khi chưa thực sự cấp bách và cần thiết. Trường hợp nhất thiết phải tổ chức, phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.
3. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do không chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh và không tuân thủ đúng các quy định hiện hành về khai báo y tế, giãn cách xã hội hoặc cách ly (nếu có).
 
Xem