Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin

11/11/2020

 Ngày 11/11/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin, Bộ LĐ-TBXH ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐTT về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin. Theo đó, danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin như sau:  

 pg-1.jpg

pg2.jpg

pg-3_1.jpg

pg-4.jpg

pg-5.jpgpg6.jpg

Xem