Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trình độ chuẩn của giáo viên Trung tâm GDNN công lập cấp huyện

14/09/2020

 Theo Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập cấp huyện, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trong Trung tâm GDNN công lập cấp huyện được quy định như sau:

 - Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;

- Giáo viên dạy trình độ sơ cấp nêu trên, nếu không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Đồng thời quy định giáo viên trong Trung tâm GDNN công lập cấp huyện phải có các tiêu chuẩn sau:
- Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;
- Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm và đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này;
- Có lý lịch rõ ràng; bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.
Chức danh của giáo viên trong Trung tâm GDNN công lập cấp huyện bao gồm giáo viên, giáo viên chính, giáo viên cao cấp; giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.
Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020.
Xem