Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chuyển giao quyền đại diện chủ hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ Bộ LĐ-TBXH sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

28/10/2020

Sáng ngày 28/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Lễ ký Biên bản bàn giao quyền đại diện chủ hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế (SOVILACO) và Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA) từ Bộ LĐ-TBXH sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Thanh, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH; ông Nguyễn Quốc Huy, thành viên phụ trách Hội đồng thành viên SCIC; đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ; đại diện Công ty Cổ phần SOVILACO; Công ty Cổ phần SONA và Tổng Công ty SCIC.

IMG-5319.JPG

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi Lễ

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017), Bộ LĐ-TBXH, Công ty Cổ phần SOVILACO, Công ty Cổ phần SONA đã phối hợp với Tổng Công ty SCIC thực hiện các thủ tục thẩm định và chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
IMG-5401.JPG
Thứ trưởng Lê Văn Thanh và đại diện Hội đồng thành viên SCIC ông Nguyễn Quốc Huy ký Biên bản Bàn giao – Tiếp nhận việc chuyển giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước
Tại buổi Lễ, đại diện Lãnh đạo Bộ Thứ trưởng Lê Văn Thanh và đại diện Hội đồng thành viên SCIC ông Nguyễn Quốc Huy ký Biên bản Bàn giao – Tiếp nhận việc chuyển giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần SOVILACO (75%) và Công ty cổ phần SONA (98,31%) từ Bộ LĐ-TBXH về SCIC. Hai Công ty Cổ phần SOVILACO và Công ty cổ phần SONA và người đại diện vốn tại 2 công ty có trách nhiệm thực hiện hoàn thành công tác bàn giao và các trách nhiệm có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
IMG-7294.JPG
Chuyển giao quyền đại diện chủ hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ Bộ LĐ-TBXH sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Văn Thanh khẳng định, trong tình hình hiện nay, việc chuyển đổi này là cần thiết nhằm phát huy các tiềm năng vốn có của doanh nghiệp dưới sự quản lý của SCIC. Bộ LĐ-TBXH cam kết hợp tác với SCIC trong việc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chuyển giao và tiếp nhận.
Ông Nguyễn Quốc Huy, thành viên phụ trách Hội đồng thành viên SCIC cảm ơn sự ủng hộ của Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH, đồng thời cam kết, với năng lực sẵn có của hai doanh nghiệp và kinh nghiệm của SCIC, hai doanh nghiệp Công ty Cổ phần SOVILACO và Công ty Cổ phần SONA sẽ tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh trong thời gian tới.
Xem