Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo “Hệ thống bảo vệ và chăm sóc thay thế cho trẻ em”

09/10/2020

 Trong hai ngày 08 -09/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo “Hệ thống bảo vệ và chăm sóc thay thế cho trẻ em”. Tham dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH; bà Lesley Miller, Phó trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam; bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TBXH cùng các đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan và các chuyên gia trong và ngoài nước đại diện cơ quan liên quan của các địa phương và một số cán bộ trẻ em cấp xã…  

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức các bên liên quan về khái niệm chăm sóc thay thế phù hợp với hướng dẫn và tiêu chuẩn quốc tế, góp phần đóng góp cho những cải cách đang diễn ra đối với hệ thống bảo vệ trẻ em và quá trình xây dựng chính sách và thực hành chăm sóc thay thế ở Việt Nam.

chon-IMG-6017.JPG
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu bế mạc Hội thảo
Tại Hội thảo, các đại biểu và các chuyên gia đã cùng thảo luận chuyên sâu về hệ thống chăm sóc thay thế cho trẻ em tại Việt Nam, những hướng dẫn quốc tế về các tiêu chuẩn, hướng dẫn và định nghĩa chăm sóc thay thế. Trong đó, tập trung làm rõ các khái niệm liên quan tới nguyên tắc “cần thiết” và nguyên tắc “phù hợp”. Nguyên tắc “cần thiết” bao gồm không nên tách bất cứ trẻ em nào khỏi sự chăm sóc của cha mẹ, trừ khi được quyết định thông qua việc đánh giá nghiêm ngặt và vì lợi ích tốt nhất của trẻ và bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng; Mọi nỗ lực cần phải chú trọng vào công tác phòng ngừa; ra quyết định phải vì lợi ích tốt nhất của trẻ; hỗ trợ gia đình thực hiện vai trò chăm sóc là rất quan trọng vì trẻ em không bao giờ tự động từ bỏ việc được chăm sóc, đồng thời, khó khăn về tài chính và vật chất - không bao giờ là lý do duy nhất cho việc tách trẻ ra khỏi gia đình…
chon-IMG-6003.jpg
Bà Lesley Miller – Phó Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Nguyên tắc “phù hợp” - Một loại các lựa chọn và quy trình chăm sóc phù hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu cá nhân, hoàn cảnh và mong muốn đã được đánh giá của từng trẻ và cung cấp hình thức chăm sóc phù hợp nhất – xác định lợi ích tốt nhất. Hình thức chăm sóc dựa vào gia đình ( ví dụ: chăm sóc nhận nuôi) và dựa vào cộng đồng nhóm nhỏ; Tái hòa nhập; Rời khỏi chương trình chăm sóc - lập kế hoạch chăm sóc; Giải pháp chăm sóc vĩnh viễn theo hình thức gia đình, ví như nhận con nuôi…đảm bảo chất lượng chăm sóc dành cho trẻ, đặc biệt cung cấp sự gắn kết với người chăm sóc chính của trẻ; đáp ứng nhu cầu của trẻ trong môi trường không chỉ tập trung vào các vấn đề tiền bạc và điều kiện vật chất – mà còn cần tạo ra môi trường có sự yêu thương và quan tâm; đảm bảo trẻ em được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực, xâm hại, bóc lột và sao nhãng…
chon-IMG-5952.jpg
Các đại biểu chia nhóm thảo luận tại Hội thảo
Ngoài ra các đại biểu cũng cho rằng hiện nay rất cần đội ngũ nhân viên đủ năng lực và có động lực làm việc - để cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân cho trẻ em. Trong trường hợp áp dụng chăm sóc theo hình thức gia đình, như chăm sóc nhận nuối, gia đình phải được lựa chọn kỹ càng, tập huấn và hỗ trợ; đồng thời tăng cường quản lý các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc – đăng ký, cấp phép, giám sát và có cơ chế giải trình…
Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu và các chuyên gia trong nước và quốc tế tại Hội thảo khi đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp và chia sẻ những kinh nghiệm về những dịch vụ ngắn hạn, dài hạn, thể chế hóa, những sáng kiến cộng đồng ở địa phương, vấn đề đào tạo cán bộ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cho rằng những kiến nghị tại Hội thảo cũng đặt ra những thách thức trong việc tham mưu những cơ chế chính sách của Bộ LĐ-TBXH và việc lựa chọn đầu vào đối với ngành này thế nào để có được chuẩn đầu ra là có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp hơn. Đây chính là một thách thức và đòi hỏi đối với việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội nói chung và làm công tác trẻ em nói riêng.
chon-IMG-6034.jpg
Các đại biểu chụp ảnh tại Hội thảo
Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn Cục Trẻ em, các đại biểu của các cơ quan ở Trung ương và địa phương tham gia Hội thảo sẽ cùng triển khai đánh giá công tác chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 2010-2020, để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch trong giai đoạn 2021 – 2025. Về vấn đề này, Thứ trưởng hy vọng sẽ có thể xây dựng kế hoạch hoặc chương trình riêng, đề án riêng cho giai đoạn 2021- 2030 hoặc 2021 - 2025, hoặc thành một hợp phần của chương trình hành động quốc gia...Thứ trưởng nhấn mạnh về việc kiện toàn hệ thống bảo vệ chăm sóc trẻ em ở cả phạm vi quốc gia và các địa phương, đồng thời cần có rà soát lại hệ thống pháp luật và các chính sách liên quan trong công tác chăm sóc thay thế cho trẻ em. Về phía địa phương, Thứ trưởng mong muốn đẩy mạnh công tác chăm sóc thay thế cho trẻ em phù hợp với thông lệ quốc tế và phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam, tăng cường truyền thông cho cộng đồng về chăm sóc thay thế cho trẻ em, tăng cường phối hợp liên ngành các cấp từ địa phương, để làm được những nội dung này, cần sự nỗ lực rất lớn từ các địa phương…
 
 
Xem