Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ngành LĐ-TBXH Thanh Hoá: Bứt phá trong giải quyết thủ tục hành chính

03/09/2020

 Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong toàn ngành LĐ-TBXH Thanh Hoá đã có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, từng bước đi vào chiều sâu. Đơn cử như việc phát động phong trào, đăng ký thi đua, ký kết, giao ước thi đua, ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện và sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã có tác dụng cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn, tạo không khí sôi nổi, nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
th-dien-hinh-2-1598847854070504963880-crop-15988480514101710492068.jpg
Các điển hình tiên tiến ngành LĐ-TBXH Thanh Hoá
Công tác thi đua, khen thưởng đã được Đảng ủy, lãnh đạo Sở và các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo được bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực.
Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đã được ban hành đầy đủ, đồng bộ; việc phân cụm và tổ chức hoạt động của các cụm thi đua thuộc Sở được thực hiện khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi cho việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành.
Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức phong phú về cả nội dung và hình thức gắn với các chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác cụ thể, gắn kết với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với mục tiêu "Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả", góp phần tích cực giúp toàn ngành vượt qua những khó khăn, đạt được thắng lợi toàn diện trên các mặt công tác.
Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của toàn ngành.
Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị mặc dù còn phải kiêm nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng đã từng bước được kiện toàn, củng cố; thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua; kiến nghị, đề xuất khen thưởng, giải đáp những kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chế độ, chính sách khen thưởng của ngành.
th-dien-hinh-1598847831319219594412.jpg
Cấp ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản về thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tích cực.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Sở LĐ-TBXH Thanh Hoá từng bước chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo", góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu tiếp tục phát huy rõ nét.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Cùng với việc đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm qua, Sở LĐ-TBXH Thanh Hoá luôn quan tâm đến công tác khen thưởng, kết hợp chặt chẽ giữa các phong trào thi đua với công tác khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ công tác.
Trong 05 năm qua, với những thành tích đã đạt được đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng, Sở LĐ-TBXH đã vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng. Tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở LĐTBXH có 05 năm liên tiếp (2015-2019) được Bộ LĐ-TBXH tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua; 02 năm liên tiếp (2018-2019) được UBND tỉnh xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; năm 2019 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Đến nay, đã có 347 lượt tập thể được công nhận đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; 17 lượt tập thể được công nhận đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 3.323 lượt cá nhân được công nhận đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 290 lượt cá nhân được công nhận đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở"; 08 lượt tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh; 01 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ.
Đã có 325 lượt tập thể và 1.437 lượt cá nhân được Giám đốc Sở LĐ-TBXH tặng Giấy khen; 48 cá nhân và 13 tập thể được Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tặng Bằng khen; 41 cá nhân và 13 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 5 cá nhân và 5 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và 1 tập thể đủ điều kiện trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Sự bứt phá trong giải quyết thủ tục hành chính
Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2015-2020 được ngành LĐ-TBXH Thanh Hoá tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai quyết liệt, nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực và chuyển biến rõ nét, trở thành điểm nhấn trong cả giai đoạn. Các thủ tục hành chính 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên lĩnh vực lao động - người có công và xã hội được rà soát, công bố công khai kịp thời và thực hiện đồng bộ.
Bên cạnh đó, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 99,98% (tăng 4,98% so với năm 2015); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành, thực hiện quản lý văn bản đi - đến bằng phần mềm TDoffice, sử dụng các phần mềm chuyên ngành, đảm bảo yêu cầu nền hành chính điện tử.
Kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Sở LĐ-TBXH Thanh Hoá thứ bậc năm sau cao hơn năm trước, được đánh giá cao về kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.
Theo Giám đốc Sở LĐ-TBXH Thanh Hoá Trịnh Ngọc Dũng: "Ngoài nỗ lực của Chính phủ, bộ ngành, UBND tỉnh Thanh Hoá trong việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách, thì yếu tố con người, quyết tâm "tất cả vì nhân dân phục vụ" đã khiến bức tranh ngành LĐ-TBXH đạt nhiều gam màu sáng. Thành quả ấy là tiền đề, động lực để ngành LĐ-TB&XH tỉnh đạt nhiều thành tự mới trong giai đoạn 2020-2025".
"Chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp với chủ đề "Cán bộ, công chức, viên chức ngành LĐ-TBXH ra sức thi đua, đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực về lao động, người có công, xã hội và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- ông Dũng nhấn mạnh.

 

Xem