Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đề xuất cải cách chính sách tiền lương, BHXH phù hợp với tình hình KT-XH của đất nước

11/09/2020

Đại diện Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ cho biết, trong bối cảnh kinh tế khó khăn vì dịch Covid-19, dự kiến năm 2021 sẽ không thể thực hiện đề án tăng lương theo vị trí việc làm và theo lộ trình như tính toán cho nhóm cán bộ công chức, hưởng lương nhà nước.

Đề án có thể phải giãn lùi do ảnh hưởng từ dịch bệnh

Trong thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã nhiều lần bàn thảo, thể hiện quyết tâm cải cách tiền lương, đặc biệt là nâng lương cho đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) làm việc tại khu vực Nhà nước.
Vào tháng 5/2020, Chính phủ đã họp Ban chỉ đạo cải cách tiền lương (CCTL) quốc gia, thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện CCTL trong năm 2021. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có báo cáo Quốc hội về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, CCVC, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Về vấn đề này, vụ trưởng Vụ Tiền lương Đoàn Cường cho hay, tới nay, Bộ Nội vụ cũng chưa có đánh giá ảnh hưởng cụ thể của việc dừng tăng lương cơ sở tới các nhóm đối tượng có quyền lợi. Trước những tác động bất lợi từ dịch COVID-19, đề án cải cách tiền lương cũng có thể sẽ phải được giãn lùi cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
Khó khăn về nguồn lực để cải cách tiền lương
Đại diện Vụ Tiền lương cũng nói rằng, do tình hình có nhiều thay đổi, sự ảnh hưởng sâu rộng của dịch COVID-19, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công trình Chính phủ để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định lộ trình thực hiện các quy định cụ thể về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Sau khi có ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, các cơ quan chức năng theo thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới thực hiện thống nhất đối với cán bộ, CCVC và lực lượng vũ trang thay thế chế độ tiền lương hiện hành.
"Đề án trả lương theo vị trí việc làm theo Nghị quyết 27/NQ/TW dự kiến chưa thể thực hiện được ngay, sẽ phải lùi lại do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19. Về tiến độ và lộ trình, đơn vị vẫn đang chờ đợi, căn cứ vào tình hình cụ thể để báo cáo sau. Hiện tại cũng không thể nói trước được điều gì, cả nước đang tập trung ổn định kinh tế xã hội. Kế hoạch năm 2021 sẽ họp Hội đồng Tiền lương quốc gia và có sự điều chỉnh" - ông Cường thông tin.
Cũng theo chia sẻ, nếu muốn cải cách tiền lương phải tạo nguồn, xác định đi đôi với cải cách bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế - xã hội đang phải đối mặt với những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra thì rất khó có nguồn lực để cải cách tiền lương.
Trước đó, ngày 5/8, tại Hà Nội, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 2. Với 9/13 phiếu đồng thuận, hội đồng đã quyết định không tăng lương tối thiểu năm 2021.
Xem