Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý III năm 2020

17/09/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, sáng ngày 17/9, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý III năm 2020: “Tình hình thế giới và khu vực”; “Một số nội dung mới của Bộ luật Lao động 2019” cho cán bộ chủ chốt gồm các đồng chí là UVBCH Đảng bộ Bộ; Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên Bộ cùng các đồng chí đảng viên là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu (Trụ sở Bộ và Trụ sở liên cơ D25).

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí:Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ; Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Tiến sỹ Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương là báo cáo viên tại Hội nghị.

thumbnail-IMG-0997.jpg

Đ/c Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đó, trong các ngày 17 và 18/8/2020, Đảng bộ Bộ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 182 đại biểu (19 đại biểu đương nhiên, 163 đại biểu bầu từ các chi bộ trực thuộc). Đại hôi đã thực hiện 04 nhiệm vụ: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa VIII; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.
thumbnail-IMG-1038.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày chuyên đề “Một số nội dung mới của Bộ luật Lao động 2019”
Thông tin thêm tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt cho biết, chiều ngày 18/8, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 06 đồng chí. Đồng chí Lê Tấn Dũng tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ khóa VIII tái đắc cử khóa IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng bầu ra Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ tái đắc cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.
thumbnail-IMG-1045.jpg
Tiến sỹ Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tịn Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương  thông tin về Tình hình thế giới và khu vực
Tại Hội nghị thông tin chuyên đề Quý III, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày chuyên đề “Một số nội dung mới của Bộ luật Lao động 2019”. Tiến sỹ Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương  thông tin, cập nhật đến các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Bộ về “Tình hình thế giới và khu vực”. Đây là những thông tin quan trọng, giúp các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt  của Bộ nắm bắt được những vấn đề mới về tình hình trong nước, quốc tế và những chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới hiện nay.
Xem