Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tuyển chuyên gia thực hiện hoạt động rà soát pháp luật về nghề công tác xã hội ở Việt Nam

09/09/2020

Thực hiện hoạt động: Rà soát pháp luật về nghề công tác xã hội ở Việt Nam với nội dung như sau:

 1. Yêu cầu chung đối với chuyên gia:

1. Có trình độ thạc sĩ hoặc cao hơn trong các lĩnh vực luật, công tác xã hội hoặc chuyên ngành khoa học xã hội khác có liên quan;
2. Có kinh nghiệm từ 10-15 năm nghiên cứu pháp luật hoặc cao hơn;
3. Am hiểu về pháp luật chính sách liên quan đến nghề công tác xã hội, và các quy định liên quan đến nghề công tác xã hội của các nước khu vực và quốc tế;
4. Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước của Việt Nam;
5. Có kinh nghiệm rà soát, đánh giá pháp luật của Việt Nam;
6. Có kinh nghiệm khảo sát, đánh giá;
7. Có khả năng rà soát, phân tích và tổng hợp và đưa ra các khuyến nghị.
8. Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm;
9. Thông thạo tiếng Anh là một lợi thế;
10. Có kỹ năng viết và trình bày Báo cáo.
2. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)
Xây dựng Báo cáo rà soát pháp luật về nghề công tác xã hội ở Việt Nam.
3. Hồ sơ:
- Các chứng chỉ, bằng cấp về trình độ.
- Bản CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những dự án khoa học và tư vấn chính đã tham gia.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
Thời gian: Từ ngày 8h ngày 10/9/2020 đến ngày 17h ngày 29/9/2020.
Địa điểm nhận hồ sơ: Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Phòng 317 nhà A, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phan Thanh Minh, Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Điện thoại: 024. 3826.9545.
Email: phanthanhminh_l@yahoo.com
Hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Chỉ các chuyên gia được lựa chọn mới được liên hệ./.
 
Điều khoản tham chiếu công việc: Xem tại đây

 

Xem