Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

18/08/2020

Những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác VSTBPN. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy trình độ, năng lực tham gia vào các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, thực hiện quyền bình đẳng trong gia đình và xã hội.

Cùng với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình liên quan đến công tác Bình đẳng giới (BĐG) và VSTBPN, tạo điều kiện để phụ nữ tiến bộ và phát triển như: Đề án số 04-ĐA/TU về nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2010-2020; Nghị quyết số 137-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 1979/KH-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; Kế hoạch số 3575/KH-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh về triển khai Đề án thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020…
Quang cảnh lớp tập huấn bỗi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp phó
Song song đó, tỉnh đã chỉ đạo hệ thống chính trị tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về các chính sách, pháp luật liên quan đến BĐG và VSPTPN với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội thi, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ; Tuyên truyền lưu động; Xây dựng pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp… tập trung cao vào các ngày kỷ niệm 8/3, 20/10, Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam...
Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Ban VSTBPN tỉnh đã phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm, tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức đảm bảo an toàn cho phụ nữ, tuyên truyền pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục cho phụ nữ, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, mất cân bằng giới tính... cho hàng nghìn lượt cán bộ cấp xã, cấp thôn, báo cáo viên, tuyên truyền viên và hội viên phụ nữ, công nhân lao động tham dự; Thực hiện trên 100 cuộc trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật cho khoảng 10 nghìn hội viên phụ nữ; 76 cuộc truyền thông, tọa đàm về chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho khoảng 800 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; Tổ chức cuộc thi “Cán bộ nữ công giỏi” đã thu hút hơn 1.200 cán bộ nữ công cơ sở tham gia với nhiều hình thức phong phú như: Sân khấu hóa, viết bài, tọa đàm, hội thảo; Thành lập và tổ chức hoạt động hơn 1.000 câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”...Chỉ đạo Ban VSTBPN các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trên 6.600 cuộc tuyên truyền lồng ghép về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng…với sự tham dự của trên 535 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ.
Công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Đến nay, 51% cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có từ 30% nữ trở lên có cán bộ chủ chốt là nữ; 20,3% cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 11,4% cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ; Tỷ lệ cán bộ nữ là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương cấp huyện, tỉnh là 42%; Một số cơ quan, đơn vị, địa phương trước đây chưa có người đứng đầu là nữ nay đã được kiện toàn; nhiều sở, ngành có cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo cấp phó ngành. Trong nhiệm kỳ qua, có trên 40 cán bộ nữ là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, huyện, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; trong đó 01 đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 03 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đây là một bước tiến vượt bậc trong công tác phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ của địa phương so với những nhiệm kỳ trước.
Những con số đầy tự hào này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của phụ nữ Bắc Giang nhằm khẳng định vị thế của mình trong xã hội hiện đại. Dù ở bất kỳ vị trí, lĩnh vực nào vẫn luôn phát huy tinh thần học hỏi, tính cần cù và sáng tạo, khẳng định sự chủ động, nỗ lực vươn lên làm chủ tri thức, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và đất nước.
Xem