Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trung tâm Thông tin thông báo điều chỉnh Thông báo tuyển dụng viên chức 2020

04/08/2020

Do sơ suất trong quá trình đối chiếu giữa Kế hoạch tuyển dụng của đơn vị trình Bộ và Kế hoạch tuyển dụng của đơn vị được Bộ phê duyệt dẫn đến công tác xây dựng Thông báo số 01/TTTT-TB tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH và đăng trên Báo Lao động bản in ngày 08/7/2020 có một nội dung bị nhầm lẫn. Để tạo thêm cơ hội cho các ứng viên đáp ứng đủ năng lực của các vị trí tuyển dụng, Trung tâm Thông tin thông báo điều chỉnh nội dung như sau: 

7b9df7e0133eef60b62f.jpg

Xem