Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo kết quả xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH

31/07/2020

Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (Thông báo số 407/LĐ-TBXH-TB ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH), kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH (ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-LĐTBXH ngày 21/1/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH) và Kết quả phỏng vấn kèm theo, Bộ LĐ-TBXH thông báo kết quả Phỏng vấn như sau:

Danh sách trúng tuyển: Download tại đây

Danh sách không trúng tuyển: Download tại đây
Những ứng viên trúng tuyển thực hiện theo hướng dẫn sau:
anh-2020.png
 
Xem