Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tuyển chuyên gia tham vấn quốc tế

30/06/2020

Liên quan tới hoạt động ASEAN, Bộ LĐ-TBXH tham gia vào hoạt động khu vực liên quan tới "Tăng cường tính cạnh trong ASEAN thông qua TVET với sự tham gia của các doanh nghiệp". Nhằm triển khai hoạt động, Dự án đã xây dựng Điều khoản tham chiếu để các nước có nhu cầu cử chuyên gia tham gia với vai trò tư vấn quốc tế. Những cá nhân, tổ chức quan tâm có thể tham khảo Điều khoản tham chiếu dưới đây:

 Điều khoản tham chiếu: DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Xem