Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ- TBXH lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho Trưởng Cao đẳng Kỹ nghệ II

23/07/2020

Thực hiện Công văn số 3138/BKHCN-TĐKT ngày 10/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6, ngày 29/10/2019, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 640/VP-TĐKT về việc đề xuất các tập thể, cá nhân có công trình khoa học có giá trị để xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ gửi Viện Khoa học Lao động và Xã hội; ngày 24/3/2020, Viện Khoa học Lao động và Xã hội có công văn số 113/KHLĐ-QLKH giới thiệu 01 (một) công trình khoa học đề nghị Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021, Cụ thể:

Tên công trình: "Giải pháp đào tạo liên kết giữa các trường dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các tỉnh miền Đông Nam Bộ"
Mã số: CB 2015 - 04 - 03
Họ và tên tác giả: Tiến sĩ Bùi Văn Hưng
Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1978; Quốc tịch Việt Nam
Cá nhân tham gia: Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng; Tiến sĩ Bùi Văn Hồng; Thạc sĩ Trần Viết Phú; Kỹ sư Ngô Bá Tôn
Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, Bộ LĐ-TBXH.
Thời gian thực hiện: Tháng 01/2015 đến tháng 12/2015.
Công trình đã được Hội đồng khoa học Bộ LĐ-TBXH thông qua; áp dụng có hiệu quả tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II và công bố trên Tạp chí Khoa học dạy nghề số:28+29 (tháng 1+2/2016).
Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ thông báo đến toàn thể nhân dân để lấy ý kiến việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình "Giải pháp đào tạo liên kết giữa các trường dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các tỉnh miền Đông Nam Bộ".
Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về Phòng Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Số 12, đường Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội), điện thoại: 0243.8243992 hoặc email: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn để tổng hợp trước khi trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ xem xét, đề nghị cấp có thầm quyền xem xét, quyết định.
 

Xem