Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

29/07/2020

 Ngày 29/7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 2803/LĐ-TBXH-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu tổ chức rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/7/2020 gửi về Bộ (qua Văn phòng) để tổng hợp, theo dõi; Tạm dừng việc thực hiện các chuyến công tác đến Đà Nẵng kể từ ngày 29/7 cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp đặc biệt báo cáo Bộ trưởng bằng văn bản và được Bộ trưởng đồng ý mới thực hiện.  

 Sau đây là toàn văn Công văn:

covid-2.jpg

Xem