Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đà Nẵng: Tư vấn việc làm, học nghề cho hàng nghìn lượt người

10/07/2020

6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã tư vấn, cung cấp thông tin về việc làm, học nghề, các chính sách, pháp luật, lao động, bảo hiểm thất nghiệp… cho 54.500 lượt người, đạt 54,5% so với kế hoạch đặt ra.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng), 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã tư vấn, cung cấp thông tin cho khoảng 54.500 lượt người, trong đó, tư vấn về việc làm cho khoảng 3.600 lượt người; tư vấn về học nghề: 10.400 lượt người; tư vấn về chính sách, pháp luật, lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho khoảng 40.500 lượt người. Giới thiệu việc làm cho khoảng 3.400 người, trong đó có khoảng 3.100 người đã có việc làm, đạt tỉ lệ 91,1%.

Trung tâm cũng đã tổ chức 14 phiên giao dịch việc làm. Hơn 300 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tuyển dụng và hàng trăm đơn vị đăng ký tuyển dụng lao động qua sàn giao dịch việc làm với nhu cầu hơn 90.000 lượt lao động. Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho khoảng 3.000 lao động. Kết quả phỏng vấn sơ tuyển đạt khoảng 2.800 lao động.
Được biết, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng sử dụng mạng xã hội để liên tục cập nhật thông tin về chỗ việc làm trống, yêu cầu tuyển dụng với nhiều vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây cũng là kênh thông tin tuyên truyền nhanh chóng, hiệu quả về các chính sách pháp luật, hướng dẫn thủ tục tại Trung tâm đến người lao động và người sử dụng lao động, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19 kéo dài.
Xem