Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trung tâm Thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

06/07/2020

Theo Thông báo số 01/TTTT-TB ngày 06/7/2020, Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

 Untitled-1.jpg

Untitled-2.jpg
 

Untitled-3_2.jpg

 
Untitled-4_1.jpg

Untitled-5.jpg

Chi tiết Thông báo: Download tại đây
 
 
 

 

Xem