Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đại Hội Đảng bộ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

17/06/2020

Ngày 16/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Bộ LĐ-TBXH tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý Lao động ngoài nước lần thứ XV,nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành với 4 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và (4) Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IMG-3746.JPG

Quang cảnh đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu bật kết quả triển khai các nhiệm vụ trên các mặt công tác của nhiệm kỳ 2015 - 2020 như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt kết quả cao theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Đảng bộ Cục trong nhiệm kỳ là chỉ đạo, lãnh đạo tập trung tham mưu đề xuất ban hành các văn bản chính sách pháp luật để thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội theo phân công của Bộ LĐ-TBXH.Thực hiện những lĩnh vực quản lý nhà nước về cai nghiện mat túy, phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về và tuyên truyền, Cục đã tham mưu với Bộ trong công tác xây dựng và thực hiện  những chính sách về những lĩnh vực này. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, và công tác phối hợp với các đơn vị truyền thông về các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và những mô hình, cách làm hay cách làm hiệu quả của các địa phương, cũng như nâng cao nhận thức, phổ biến chính sách, pháp luật cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên về công tác phòng, chống ma túy.
Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến nhất định, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã xây dựng quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể trong đảng ủy và cho các đảng ủy viên; qua đó kịp thời nắm bắt tình hình mọi mặt của từng chi bộ và làm rõ trách nhiệm từng ủy viên và toàn thể Ban Chấp hành.
IMG-3782.jpg
Đồng chí Lê Văn Hoạt- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí  cho rằng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đó là những yếu tố quan trọng, tạo nên thành công của nhiệm kỳ qua. Đó là thành quả của những cố gắng của toàn thể Đảng viên, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã nỗ lực trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ yêu cầu, Đảng ủy Cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Cục để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao như: cần tập trung tham mưu Bộ hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. Nhiệm vụ quan trọng nhất là vận động thực hiện tốt nhất chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các kế hoạch hành động, chỉ tiêu của cơ quan, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.
IMG-3761.jpg
Đồng chí Cao Văn Thành, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ
Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ, góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng; tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phó Cục trưởng Cao Văn Thành đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Đảng bộ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.
IMG-3817-anh.JPG
Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Xem