Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

27/05/2020

Ngày 27/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Thông tin trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ. Tham dự Đại hội có đồng chí Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, cùng toàn thể Đảng viên của Chi bộ Trung tâm Thông tin.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành với 4 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; (3) Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX.

IMG-3034.JPG

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Đỗ Chí Dũng, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, Trung tâm đã chủ động đề xuất, tham mưu với Lãnh đạo Bộ xây dựng trình Bộ ban hành các chương trình hành động, các kế hoạch hoạt động theo chỉ đạo tại các Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ phục vụ người dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, về đảm bảo an toàn thông tin mạng, về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, về Chính phủ điện tử góp phần nâng cao hiệu quả công việc của Bộ, ngành.

IMG-3069.jpg

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường và phát huy hiệu quả; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng các văn kiện trình Đại hội ngày hôm nay.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã xây dựng và trình Bộ phê duyệt và xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 1.0 là cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ áp dụng trong quá trình xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị. Cổng TTĐT Bộ cơ bản đã đáp ứng được  yêu cầu truyền tải thông tin về các chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tới người dân kịp thời trong thời gian qua.
Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị, Chi ủy, Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí mong muốn Chi bộ sẽ phấn đấu Lãnh đạo tạo sự đột phá về ứng dụng CNTT, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Trung tâm về lĩnh vực  thông tin, thống kê; tiếp tục củng cố, phát triển và hoàn thiện tổ chức và bộ máy của Trung tâm…
Thay mặt Đại hội, đồng chí Đỗ Chí Dũng, Bí thư Chi bộ đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Chi bộ đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.

IMG-3107.JPG
Đồng chí Nguyễn Bá Hoan tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội cũng đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Đỗ Chí Dũng tái cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Hồng Thao được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

 

Xem