Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Cán bộ chủ chốt và Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

28/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 28/5/2020, tại trụ sở Bộ LĐ-TBXH, Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai công tác nhân sự; thông tin nhanh Hội nghị Trung ương 12 khóa XII và phát động thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí Thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; Lãnh đạo các đơn vị có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ; Trưởng, phó các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn Bộ và Bí thư Đoàn thanh niên Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự cần đảm bảo để giới thiệu được những nhân sự có lập trường quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết.  Đồng thời, nhân sự được giới thiệu phải có tư cách đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tâm huyết và có trách nhiệm,… không được tham nhũng, quan liêu, vụ lợi, và tích cực đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong nội bộ, kiên quyết đấu tranh, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm,…

PSX-20200528-083448-1-.jpg

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Công tác giới thiệu nhân sự phải đảm bảo công bằng, công tâm, khách quan, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, tuân thủ và thực hiện những nguyên tắc tổ chức kỷ luật Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, có khả năng tổng hợp, phân tích tình hình, có khả năng dự báo,phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi mới, đó là những hạn chế bất cập trong thực tiễn, mà đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn, có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản về tình hình thực tế, và cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, có thành tích kết quả nổi trội ở nhiều công tác, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm chịu trách nhiệm vì nhân dân, có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao,…
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ để cho ý kiến một cách công tâm, công bằng, khách quan về những đồng chí được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thông qua ở bước 1 để Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ có căn cứ, xem xét lựa chọn và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 -2025.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ cũng đã thông tin nhanh đến Hội nghị một số nội dung quan trọng được nêu tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
PSX-20200528-083258.jpg
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo tại Hội nghị
Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, dựa trên những quy định về quy trình công tác nhân sự, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thực hiện bước 1 trong quy trình nhân sự. Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Bộ đã xây dựng chương trình để triển khai công tác Đại hội các cấp cũng như Đại hội Đảng Bộ. Về Đề án nhân sự của Bộ, theo hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thống nhất số lượng nhân sự trong Ban chấp hành của Đảng ủy Bộ là 25 đồng chí, giảm 5% so với những năm trước. Số lượng ban Thường vụ Đảng ủy mới sẽ chỉ còn 7 đồng chí. Số lượng Phó Bí thư Đảng ủy Bộ là 2 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí là Phó Bí thư thường trực, chuyên trách, và 1 đồng chí là Phó Bí thư kiêm nhiệm. Ủy Ban kiểm tra của Bộ có 7 đồng chí, trong đó đồng chí Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra là ủy viên Ban thường vụ, 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra chuyên trách và Phó Chủ nhiệm ủy ban kiêm nhiệm…
IMG-5965.JPG
Các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị
Qua nghe quán triệt của Thường vụ Đảng ủy Bộ, các đồng chí dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025.  
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH đã phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Xem