Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Bộ LĐ - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/05/2020

 Chiều 18/5/2020, Tiểu ban Tổ chức - Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức buổi họp triển khai các công việc và phân công nhiệm vụ cho thành viên.

Quang cảnh cuộc họp Tiểu ban Tổ chức - Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội 
Tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐ – TBXH, Trưởng Tiểu ban đã quán triệt một số nội dung, kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lê Văn Hoạt phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban
Đối với công tác tuyên truyền về Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nêu rõ: Các cơ quan báo chí, tạp chí, cổng thông tin của Bộ lập chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, cập nhật thông tin, tiến độ, quá trình chuẩn bị đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung tuyên truyền về những kết quả lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; đồng thời, chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những phong trào thi đua yêu nước tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Chánh Văn phòng Bộ LĐ - TBXH Nguyễn Bá Hoan, Phó trưởng Tiểu ban trao đổi về công tác phục vụ Đại hội
Cụ thể, trước Đại hội, các phương tiện báo, tạp chí, truyền thông của Bộ tập trung thông tin phản ánh, tuyên truyền về các hoạt động nổi bật trong triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ, Đảng ủy Bộ cũng như trong công tác chỉ đạo Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Bộ. Trong Đại hội, đăng tin, bài phản ánh, tuyên truyền về các hoạt động nổi bật trong triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ, Đảng ủy Bộ cũng như cập nhật kết quả các phiên, các nội dung đã tiến hành tại Đại hội Đại biểu lần thứ IX. Sau Đại hội, tuyên truyền về kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ IX; nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được đưa vào nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội…
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Phạm Quang Phụng, Phó trưởng Tiểu ban đóng góp ý kiến về việc xây dựng chương trình Đại hội
Tiểu ban Tổ chức - Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng nội dung cho các thành viên để tiếp tục hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ cho ý kiến, phê duyệt làm căn cứ cứ tổ chức triển khai; nghiên cứu, đề xuất việc vận động các nguồn lực hỗ trợ việc tổ chức Đại hội; xây dựng Chương trình, kịch bản điều hành Đại hội...
Các thành viên là thủ trưởng các cơ quan báo chí, tạp chí, cổng thông tin của Bộ mở chuyên trang tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IX; Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phân công phóng viên, biên tập viên đến dự và đưa tin về đại hội, kết quả đại hội các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Bộ và Đại hội Đảng bộ Bộ. Đề xuất và đặt bài viết đăng tải về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, về công tác xây dựng đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ và của Đảng bộ Bộ...

Tại cuộc họp, các thành viên cơ bản đều nhất trí các nội dung, chương trình, kế hoạch, đề án mà Tiểu ban Tổ chức - Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đề ra.  

Xem