Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang: Huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho người có công

06/05/2020

 Thực hiện Quyết định 22/2013 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 2.700 hộ có nhu cầu xây mới, sửa chữa đã được phê duyệt; ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 86 tỷ đồng, ngân sách tỉnh bố trí hơn 4,5 tỷ đồng. Đến nay, cơ bản các hộ đã khởi công xây mới, sửa chữa. Một số huyện đã hoàn thành như: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động.  

Thực hiện Quyết định 22/2013 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 2.700 hộ có nhu cầu xây mới, sửa chữa đã được phê duyệt; ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 86 tỷ đồng, ngân sách tỉnh bố trí hơn 4,5 tỷ đồng. Đến nay, cơ bản các hộ đã khởi công xây mới, sửa chữa. Một số huyện đã hoàn thành như: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động.

 
Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Giang, hiện toàn tỉnh đang quản lý khoảng 160.000 hồ sơ người có công, trong đó có 21.000 liệt sĩ; 22.000 thương binh, bệnh binh; hơn 1.300 Mẹ Việt Nam anh hùng; còn lại là người hoạt động kháng chiến, nạn nhân da cam. Đến nay, toàn tỉnh còn hơn 28.000 đối tượng người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong số các gia đình chính sách vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn, đặc biệt về nhà ở cần được hỗ trợ. Thực hiện Quyết định 22/2013 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, toàn tỉnh có hơn 2.700 hộ có nhu cầu xây mới, sửa chữa đã được phê duyệt; ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 86 tỷ đồng, ngân sách tỉnh bố trí hơn 4,5 tỷ đồng. Đến nay, cơ bản các hộ đã khởi công xây mới, sửa chữa. Một số huyện đã hoàn thành như: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động.

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công được sự đồng thuận, chung tay góp sức của cả cộng đồng

Ngoài ra, Bắc Giang đã tiến hành rà soát, lập, phê duyệt danh sách và thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với các hộ phát sinh ngoài Đề án được phê duyệt tại các Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/9/2013, số 1839/QĐ-UBND ngày 08/10/2015, số 1652/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, tổng số hộ phát sinh ngoài Đề án được phê duyệt là 592 hộ (gồm 330 hộ thuộc diện hỗ trợ xây dựng mới nhà ở, 262 hộ thuộc diện sửa chữa nhà ở); tổng kinh phí hỗ trợ theo quy định là trên 18,4 tỷ đồng. Đến nay, số hộ đã xây dựng xong là 135 hộ, số hộ đang xây dựng là 23 hộ và còn 434 hộ chưa xây dựng.
Tại huyện Yên Thế, xác định việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên kể từ khi bắt tay thực hiện chương trình, Yên Thế đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai theo từng năm. Để hỗ trợ đúng đối tượng, BCĐ huyện phân công các thành viên phụ trách theo cụm xã để thẩm định danh sách các hộ trước khi xây nhà. Huyện cung cấp mẫu nhà cho các gia đình lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế. Trong quá trình xây dựng, thành viên BCĐ huyện thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện của các gia đình, bảo đảm tiến độ, diện tích tối thiểu là 30 m2/nhà theo quy định. Cùng với đó, các xã, thị trấn phân công cán bộ địa chính, xây dựng kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các hộ khi xây nhà. Đồng thời, tổ chức nghiệm thu và chi trả tiền cho các hộ ngay sau khi hoàn thành. Theo quy định, hộ xây mới được hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà; sửa chữa 20 triệu đồng/nhà. Bằng sự nỗ lực trên, hầu hết các công trình nhà ở được hỗ trợ xây mới cho người có công đều hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Ngoài nguồn kinh phí từ cấp trên hỗ trợ, UBND huyện kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tăng thêm nguồn lực.
Theo ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Giang cho biết, với mức hỗ trợ xây mới 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa 20 triệu đồng/nhà thì các gia đình sẽ khó khăn trong việc cân đối kinh phí. Thêm nữa, hiện toàn tỉnh có khoảng 600 hộ người có công khó khăn về nhà ở nằm ngoài danh sách đã được phê duyệt hỗ trợ. Chính vì thế, ngoài lựa chọn đúng đối tượng, khảo sát để tư vấn quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi gia đình, Sở chủ động tham mưu, phối hợp với các ngành, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội để huy động tối đa nguồn lực, giúp người có công sớm cải thiện nơi ăn, chốn ở.
 
Xem