Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lâm Đồng: Nhiều Đảng bộ tổ chức thành công Đại hội

18/05/2020

 Tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiều đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem