Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo: Tuyển chuyên gia

21/04/2020

 Thực hiện hoạt động: Xây dựng Hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025với nội dung như sau:

1. Yêu cầu chung đối với chuyên gia:
1. Có bằng Thạc sỹ trở lên
2. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
4. Có kinh nghiệm làm Tư vấn trong các nghiên cứu, đặc biệt các nghiên cứu liên quan đến trẻ em
2. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)
Xây dựng Hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025
3. Hồ sơ:
- Các chứng chỉ, bằng cấp về trình độ
- Bản CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những dự án khoa học và tư vấn chính đã tham gia, các ấn phẩm đã có.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
Thời gian: Từ 14h16 ngày 21/4/2020 đến 15h00 ngày 12/5/2020
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Bảo vệ trẻ em, Cục Trẻ em
Địa chỉ: Tầng 6, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.   
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Bảo vệ trẻ em, Điện thoại: 024. 3747 5627
Email: phongbaovetreem@gmail.com
Hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Chỉ các chuyên gia được lựa chọn mới được liên hệ./.
 

 

Xem