Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đảng bộ Cục An toàn lao động tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

07/05/2020

 Ngày 7/5/2020, Đảng bộ Cục An toàn lao động đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng uỷ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lê Tấn Dũng - Bí Thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH); Nguyễn Tiến Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ - Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TBXH; Nguyễn Văn Dư – Phó Vụ trưởng – Phó Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể.

 

 

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Cục An toàn lao động
 
Theo báo cáo của Đảng bộ Cục An toàn lao động, hiện Đảng bộ có 44 đảng viên sinh hoạt ở 04 chi bộ trực thuộc. Đội ngũ đảng viên của Cục An toàn lao động có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định và có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục An toàn lao động đã cùng với chính quyền Cục An toàn lao động lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao như: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách về ATVSLĐ; Công tác cải cách thủ tục hành chính…
Trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015-2020. Đảng bộ Cục đã tổ chức tốt việc nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, cũng như việc triển khai, cụ thể hoá các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, của Đảng Bộ Khối cơ quan kinh tế Trung ương, của Ban Cán sự và Đảng uỷ cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhìn chung, tình hình công tác chính trị, tư tưởng trong nội bộ cơ quan đảm bảo đảng viên, cán bộ, công chức ổn định, yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mỗi cương vị công tác.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục đã tham gia xây dựng, tổng kết thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển xã hội của Chiến lược 10 năm 2011-2020 và các mục tiêu phát triển xã hội giai đoạn 10 năm 2021-2030, tầm nhìn 2045 và kế hoạch 5 năm 2021-2025; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thông qua đó nhìn nhận lại vai trò, vị trí công tác ATVSLĐ và thời giờ làm việc nghỉ ngơi.
Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 100% chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Hàng năm, Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc ban hành kế hoạch công tác đã lồng ghép nội dung triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cho đến nay, có 100% đảng viên của Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chi bộ đã tổ chức 2 buổi học tập chuyên đề ngoại khóa học tập Bác qua việc thăm quê bác ở Làng Sen Kim Liên và bảo tàng Hồ Chí Minh. Việc học tập này đã đem lại nhiều ấn tượng, hiệu quả cho các chi bộ, đảng viên.
Về đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đều lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, các bộ phận tổ chức các cuộc họp, góp ý cho từng đảng viên và trong sinh hoạt chi bộ, tập thể nêu những vấn đề của Chi bộ để thực hiện gắn với chủ để tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, cụ thể từ việc nhỏ như: Công khai lịch làm việc, thủ tục hành chính, kê ghế cho dân đến làm việc với cơ quan đến tiếp  xúc và giải quyết công việc tại cơ quan; trong giải quyết công việc cho dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, hợp lý, hợp tình, đúng pháp luật, không gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân. Thường xuyên tham gia đối thoại với người dân và doanh nghiệp.
Cục đã ban hành các quy trình, quy chế Một cửa tại Cục; bố trí, tạo điều kiện thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị; bố trí nơi làm việc và các điều kiện đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.
Hàng năm, Đảng bộ, các chi bộ đã xây dựng kế hoạch hoạt động, có phân công nhiệm vụ cấp ủy, và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp thêm được 13 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 130% kế hoạch toàn khóa. Chất lượng sinh hoạt đảng được thay đổi, theo hướng gắn với những vấn đề thực tiễn, sửa đổi lề lối làm việc, đi vào những vấn đề cụ thể, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.
Đồng chí Hà Tất Thắng, Bí thư Đảng ủy Cục An toàn lao động phát biểu tại Đại hội
 
Trong công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộĐảng ủy Cục đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ; thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ gắn với phát huy quyền, trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ, thông qua việc công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm đều được thông qua cấp ủy và tín nhiệm của Liên tịch. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện thường xuyên, vào các năm 2017, 2020, với 34 lượt cán bộ được quy hoạch;
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường thông qua công tác tư tưởng và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực; luôn rà soát, báo cáo những cán bộ thuộc diện xem xét tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126 - QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
Bên cạnh đó, hàng năm, Đảng bộ Cục đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi... Cùng với đó, sáng tạo, tìm hướng phát triển công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ. Số người được thông tin, huấn luyện ATVSLĐ tăng hàng năm nhờ cơ chế xã hội hóa các hoạt động huấn luyện. Từ thực tế giai đoạn 2011-2015, mỗi năm có khoảng 500 ngàn  đến 1,1 triệu người được tuyên truyền, phổ biến thông tin và huấn luyện; trong giai đoạn 2016 – 2018, số lượt người huấn luyện do các tổ chức huấn luyện ATVSLĐ huấn luyện vào khoảng 1,2 đến 2,1 triệu người. Ngoài ra, năm 2018 các doanh nghiệp, tổ chức cũng tự tổ chức huấn luyện cho khoảng 5 triệu lượt người. Đến nay, có hơn 400 tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động góp phần đáng kể vào việc truyền tải các thông tin, kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động.
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song Ban chấp hành Đảng uỷ Cục An toàn lao động nhiệm kỳ 2015 -2020 cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân hạn chế yếu kém như: Việc tham gia các hoạt động sinh hoạt do Đảng ủy Bộ tổ chức còn hạn chế do trùng lắp với các chương trình công tác khác; Việc xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai các nghị quyết, triển khai công tác Đảng đôi khi còn lúng túng; Tính gương mẫu trong việc chấp hành thời giờ làm việc của một số đảng viên chưa tốt; vẫn còn tình trạng đảng viên nói và làm chưa sát Nghị quyết…
Trên cơ sở kết quả đạt được; dự báo tình hình trong nước và quốc tế; căn cứ những nhiệm vụ cụ thể đặt ra trong giai đoạn mới, Đảng bộ Cục An toàn lao động đã xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ Cục An toàn lao động đặt ra mục tiêu đến 2025: Trung bình hằng năm, giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người; 100% cấp ủy, chi bộ tổ chức kịp thời, đúng kế hoạch việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát  triển 05 đảng viên mới; Hàng năm, 100% đảng viên được đánh giá xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15-20% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 100% tổ đảng đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Trên 50% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu hàng năm...
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tấn Dũng - Bí Thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đã đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ Cục An toàn lao động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua.
Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ Cục cần tập trung khắc phục những yếu kém, tồn tại đã nêu ra trong Đại hội. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 và tập trung thực kế hoạch của 5 năm tới. Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục cần lắng nghe phản ánh của người dân cũng như phải thường xuyên kiểm tra, rà soát và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chính sách pháp luật, để kịp thời bổ sung, sửa đổi, sao cho các chính sách phải thực sự đi vào cuộc sống. Trong công tác xây dựng Đảng, cần xây dựng nội bộ thật sự đoàn kết, có như vậy tập thể mới vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Các đại biểu tiến hành bỏ biếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025
Tại Đại hội, các đảng viên của Cục An toàn lao động đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành của Đảng bộ Cục và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội của Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội cũng bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Cục An toàn lao động nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí. Ông Hà Tất Thắng – Cục trưởng Cục An toàn lao động tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Cục An toàn lao động nhiệm kỳ 2020-2025./.
 
Xem