Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động về An toàn,vệ sinh lao động

24/04/2020

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn số 05/HD-TLĐ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các cấp Công đoàn năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 được tổ chức từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020. Các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020 cần tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương, Tổng Liên đoàn và chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức công đoàn trong việc triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020.
LĐLĐ Thành phố trao Hà Nội trao 90 suất quà cho CNLĐ bị TNLĐ, BNN và thân nhân người lao động bị TNLĐ
Để triển khai có hiệu quả Tháng hành động về ATVSLĐ, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của NSDLĐ, NLĐ trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp về hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ như: phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Công nhân vì thành phố Xanh - Sạch - Đẹp”, phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ...; tổ chức ngày chủ nhật xanh “Vì an toàn vệ sinh lao động - vì sức khỏe người lao động” qua đó thúc đẩy sự tham gia của NSDLĐ và NLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ. Thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất.
Song song, tăng cường công tác phối hợp với ngành Lao động –Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội... trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn luyện và công tác phòng chống dịch COVID-19; phối kết hợp trong các hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, tư vấn, đối thoại chính sách liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp; chăm lo, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên và người lao động.
Hướng dẫn nêu rõ, các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ: Tổ chức tư vấn trực tuyến chế độ chính sách pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động; Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cách nhận biết và phòng chống dịch bệnh COVID-19…bằng các hình thức thi viết hoặc thi trên các nền tảng trực tuyến. Trong đó, tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo bảo đảm bữa ăn giữa ca của người lao động, tăng cường sức khỏe trong mùa dịch thông qua việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động; Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động ốm đau, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tổ chức, vận động và động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, NLĐ có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ để đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, các doanh nghiệp làm tốt công tác ATVSLĐ, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại cơ sở. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tấm gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất Tổng Liên đoàn khen thưởng theo quy định.
Hướng dẫn cũng yêu cầu, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ với các nội dung phù hợp chủ đề và đặc điểm tình hình của ngành, địa phương trong tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người lao động và doanh nghiệp.
Trong đó lưu ý tổng hợp các kiến nghị, khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ, người lao động bị ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 gửi về Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn trước ngày 30/4/2020 để đề nghị Hội đồng quốc gia ATVSLĐ và các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết. Chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đối thoại với NDSLĐ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ về những vấn đề liên quan đến ATVSLĐ tại nơi làm việc; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn đối với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh, các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN.

 

Xem