Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo kết quả xét hồ sơ, tiêu chuẩn và dự tuyển vòng phỏng vấn tuyển dụng công chức

14/04/2020

 Thực hiện Kế hoạch xét tuyển công chức và Thông báo số 407/LĐTBXH-TCCB ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH về việc xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH; sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký và xét kết quả học tập, nghiên cứu của các thí sinh theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Bộ LĐ-TBXH thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức vòng phỏng vấn

 Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn và thuộc đối tượng xét tuyển công chức vòng phỏng vấn vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH năm 2020 xem Chi tiết tại đây

Xem