Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

12/04/2020

 Ngày 09 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, công khai, minh bạch. không để lợi dụng, trục lợi chính sách là một trong những nguyên tắc được đưa ra trong Nghị quyết phải thực hiện.

 Slide1_7.JPG

Slide2_11.JPG

Slide3_5.JPG

Slide4_4.JPG

Xin mời xem toàn văn Nghị quyết số 42/NQ-CP tại đây

Xem