Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân

10/04/2020

 Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

 1004-infographicsnghiquyethotrongdan.jpg

Xem