Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân

07/04/2020

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trong đợt cao điểm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/2020.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP CÔNG DÂN

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/2020.

Mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến qua số điện thoại: 024.38265964 hoặc 024.39362916 và thư điện tử tiepnhanthongtinkntc@molisa.gov.vn.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.
Trân Trọng!
Xem