Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xác định thường xuyên số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về nước

26/03/2020

Đây là một trong những chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Văn Thanh - Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bộ LĐ-TBXH đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của Bộ nhằm triển khai công tác phòng chống COVID-19 trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành LĐ-TBXH. Cuộc họp diễn ra ngay sau phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 ngày 25/3/2020.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của Bộ LĐ-TBXH đã trao đổi những thông tin của từng đơn vị và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để Ban Chỉ đạo có những chỉ đạo kịp thời nhằm triển khai công tác của các lĩnh vực của Bộ, ngành, đảm bảo vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa ổn định sản xuất hiệu quả.

IMG-0227.jpg

Quang cảnh đầu cầu trực tuyến địa điểm Bộ LĐ-TBXH phiên họp Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Văn Thanh yêu cầu Văn phòng Bộ nghiên cứu và tham mưu văn bản chỉ đạo của Bộ về công tác phòng chống COVID-19 đối với tất cả các đơn vị thuộc Bộ trong thời gian tới. Với Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Thứ trưởng yêu cầu Cục thống kê biến động của số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, xác định số lượng lao động về nước trong thời gian qua một cách thường xuyên.
Thứ trưởng đề nghị Cục Việc làm khẩn trương hoàn thiện văn bản về cấp giấy phép mới, gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài để tạo điều kiện cho những lao động đã tuân thủ điều kiện cách ly 14 ngày khi trở lại làm việc tại các công ty.
Về báo cáo tác động của dịch COVID – 19 tới các lĩnh vực của Ngành, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị phải cung cấp số liệu cụ thể làm rõ những ảnh hưởng của dịch tới lĩnh vực của mình trong thời gian vừa qua, từ đó xác định thực trạng, nguyên nhân để nêu những giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả cho doanh nghiệp và người lao động…
IMG-0234.jpg
Các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bộ chia sẻ những thông tin và những vướng mắc gặp phải
Theo thông tin từ Cục Trẻ em nhận được, trong khu cách ly cũng có khá nhiều trẻ em, nên có trường hợp trẻ ở vùng dịch về nước nhưng không đi cùng bố mẹ mà đi cùng anh chị, nên khi bị cách ly đã gặp một số trở ngại. Cục Trẻ em đã làm tờ trình lên Bộ để tham mưu báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 có thêm hướng dẫn đối với các khu cách ly liên quan đến hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ phòng chống các xâm hại bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ.
Về vấn đề này, Thứ trưởng yêu cầu Cục Trẻ em phối hợp với Văn phòng Bộ gửi văn bản và nắm thông tin từ Bộ Quốc phòng, đơn vị phụ trách cách ly để nắm được số lượng trẻ em ở khu cách ly thường xuyên đồng thời hỗ trợ tâm lý dựa vào các tờ rơi, hoặc văn bản gửi tới khu cách ly thông qua Bộ Quốc phòng để gửi vào trong các khu cách ly nhằm hướng dẫn chăm sóc trẻ em như thế nào trong trường hợp cách ly.
Cuối cùng, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo với tinh thần khẩn trương và sáng tạo nghĩ cách làm thế nào để hiệu quả nhất phù hợp với từng đơn vị để đảm bảo những nhiệm vụ chính trị được giao và phòng chống dịch COVID-19.
Xem