Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019

15/02/2020

 Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, ngành BHXH đang tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019 được Chính phủ giao.

 Số thu toàn ngành đã đạt kế hoạch

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 11/2019, toàn ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Cụ thể, hiện tại cả nước có khoảng 15,065 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 99,6% kế hoạch); 533 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 113% kế hoạch); khoảng 13,193 triệu người tham gia BH thất nghiệp (TN) (đạt 99,7% kế hoạch); 85,29 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 100,15% kế hoạch.
Toàn ngành đã thu BHXH, BHYT, BHTN 322.316 tỷ đồng (đạt 89,6% kế hoạch). Trong đó, thu BHXH 218.687 tỷ đồng, thu BHTN 15.522 tỷ đồng, thu BHYT 87.576 tỷ đồng. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 7.286 tỷ đồng, bằng 2,03% so với kế hoạch thu được giao năm 2019...
BHXH tỉnh Cao Bằng đôn đốc thu qua điện thoại
 
Đánh giá kết quả đã đạt được trong 11 tháng qua, Thứ trưởng - Tổng giám đốc BHXH Nguyễn Thị Minh nhận định, số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành đã đạt kế hoạch, tiến độ đề ra. Tuy nhiên, tại một số địa phương, số nợ phải tính lãi vẫn ở mức cao. Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tuy đã có chuyển biến nhưng đang có dấu hiệu chững lại, nhất là BHXH tự nguyện. Công tác kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại nhiều địa phương chưa tốt. Việc thực hiện giám định trên Hệ thống thông tin giám định điện tử tại một số tỉnh, thành phố chưa đạt yêu cầu đề ra, dẫn đến nguy cơ cao vượt dự toán chi khám chữa bệnh BHYT được giao năm 2019…
Vì vậy, trong tháng 12, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương cần chung sức, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Mục tiêu của toàn ngành là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ như: phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.
Dồn lực để “về đích”
 Trong tháng cuối cùng của năm 2019, BHXH các địa phương đều quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm, nhất là thực hiện chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Theo BHXH tỉnh Cao Bằng, số nợ BHXH, BHYT trên địa bàn hiện nay vào khoảng 29 tỷ đồng, bằng 2,72% so với kế hoạch thu, tăng 1,2% so với tỉ lệ nợ do BHXH Việt Nam giao (1,58%). Do đó, trong tháng còn lại của năm, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương; tăng cường đôn đốc thu, thu nợ; tích cực tuyên truyền, vận động đơn vị sử dụng lao động giao dịch qua bưu điện và cài đặt, sử dụng phần mềm giao dịch điện tử về BHXH… Đồng thời, BHXH tỉnh kiên quyết lập hồ sơ khởi kiện đối với những đơn vị nợ BHXH kéo dài.
Tại Tuyên Quang, mặc dù dự kiến đến hết năm sẽ thu đạt 100% kế hoạch nhưng BHXH tỉnh cũng cho rằng, số nợ BHXH, BHYT trên địa bàn vẫn còn cao (hơn 68,25 tỷ đồng), đòi hỏi phải rất nỗ lực để đến cuối năm giảm còn khoảng 27,36 tỷ đồng (bằng 1,86% so với số phải thu). Trong tháng cuối năm, BHXH tỉnh sẽ tăng cường đôn đốc thu để đảm bảo giảm tỷ lệ nợ. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với cục thuế và sở kế hoạch và đầu tư tỉnh rà soát những doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ; tăng cường kiểm soát việc thanh toán BHXH 1 lần, BHXH ngắn hạn tại các địa phương…
Trước những khó khăn trong công tác phát triển đối tượng, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu, BHXH các tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng, thực hiện các giải pháp để đảm bảo cân bằng tỷ lệ giữa phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Đặc biệt, đối với địa phương chưa đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, cơ quan BHXH cần đẩy mạnh phối hợp với bưu điện để tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân, nâng cao tỷ lệ phát triển đối tượng BHXH tự nguyện.
Về những giải pháp thực hiện kế hoạch thu, phát triển đối tượng cần tập trung quyết liệt trong tháng 12/2019, ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho rằng, cần tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp... Đối với công tác đảm bảo dự toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho rằng, BHXH các địa phương cần có những giải pháp, hành động cụ thể, làm giảm chi phí bất hợp lý và tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đồng thời, BHXH yêu cầu phải tiến hành rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ, đảm bảo phù hợp với thực tế và hiệu quả công việc chuyên môn…
Xem