Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bảo hiểm xã hội Yên Bái: Phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu an sinh xã hội

09/02/2020

Tính đến nay Yên Bái có 100% người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được đồng bộ hóa thông tin cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế, được cấp sổ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy trình, đúng thời hạn; trên 90% đơn vị đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 100% đơn vị thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Đã có trên 105.000 hồ sơ đề nghị được tiếp nhận và trả kết quả đúng thời hạn; trên 3.600 lượt người được tư vấn chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đúng chính sách, đúng quy định. Mức độ hài lòng của người tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự đánh giá đạt 90%.  

2354bhxhtunguyen-15811058397151699307843.jpg

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện ngay từ những ngày đầu tháng, đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội Yên Bái đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đa dạng công tác tuyên truyền, trong đó, tập trung vào phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại...


 

Xem