Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động ASEAN 2020

04/03/2020

 Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-LĐTBXH ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động ASEAN 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ngày 04/3, tại Trụ sở Bộ, Tiểu ban Tuyên truyền-An ninh-Y tế tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ông Bùi Sỹ Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng tiểu ban chủ trì buổi họp.

Với vai trò Chủ trì Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2020, các hoạt động trong năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm 33 hoạt động, được rải đều trong cả năm và cân đối trên cơ sở hoạt động chung của Ủy ban quốc gia ASEAN 2020. Trong đó có 10 hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC), 15 hoạt động trong lĩnh vực lao động, 5 hoạt động trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, 2 hoạt động trong lĩnh vực phụ nữ và 1 hoạt động của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC).

Theo ông Bùi Sỹ Tuấn, trong 33 sự kiện, có 2 sự kiện quan trọng là Hội nghị Điều phối Cộng đồng ASCC vào tháng 4/2020 tại Đà Nẵng và Hội nghị Hội đồng Cộng đồng ASCC lần thứ 24 vào tháng 10/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đích cao nhất là tiến tới đề xuất hai tuyên bố cấp cao về phát triển nguồn nhân lực và công tác xã hội trong ASEAN – vấn đề các quốc gia đều quan tâm. Đến nay, công tác chuẩn bị về mặt nội dung là khá tốt. Các nước đánh giá cao tâm thế chuẩn bị của Việt Nam.
Qua báo cáo và trao đổi các nội dung của các thành viên trong tiểu ban Tuyên truyền – An ninh – Y tế , các đại biểu thống nhất bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tiểu ban. Để đảm bảo an ninh - y tế- tuyên truyền cho Hội nghị Điều phối Cộng đồng ASCC vào tháng 4/2020 tại Đà Nẵng tới đây, Tiểu ban An ninh- Y tế, Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020 (Bộ Công an và Bộ Y tế) sẽ phối hợp cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đảm bảo an ninh cho Hội nghị và đặc biệt có hướng dẫn cụ thể về phương án phòng chống dịch Covid-19 cho các đại biểu tham dự Hội nghị trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị và các hoạt động bên lề thông qua Ban Tổ chức của Cấp cao 36
Liên quan đến hoạt động thông tin tuyên truyền, tiểu ban thống nhất sẽ tuyên truyền rộng rãi về các Hội nghị; Thiết lập mạng lưới các cơ quan truyền thông phục vụ tuyên truyền cho cộng đồng văn hoá- xã hội; Phối hợp chuẩn bị thông cáo báo chí để cung cấp cho các cơ quan truyền thông tại các sự kiện; Tổ chức họp báo trước và sau Hội nghị cấp Bộ trưởng; Chuẩn bị các phim, phóng sự, các chuyên đề truyền thông cho năm ASEAN của cộng đồng văn hoá-xã hội.
Xem