Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tổng hợp tình hình công khai

21/02/2020

 

STT
TÊN BÁO CÁO
NĂM/KỲ BÁO CÁO
BIỂU MẪU
SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG BỐ
ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN
 1
Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2018
Mẫu số
01/QĐ-CKNS
92/QĐ-LĐTBXH
21/01/2020
 
 
           
Xem