Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo về địa điểm tiếp công dân

20/02/2020

Cổng TTĐT Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo về địa điểm tiếp công dân như sau:

THÔNG BÁO VỀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo về địa điểm tiếp công dân như sau:

Từ ngày 17/02/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ số 02 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.
Trân trọng!
Xem