Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn

11/02/2020

Thực hiện hoạt động nghiên cứu đánh giá chính sách, pháp luật và khả năng tăng cường nguồn trợ cấp kinh phí của nhà nước thực hiện bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện công việc như sau:

1. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)

Xây dựng báo cáo đánh giá chính sách, pháp luật và khả năng tăng cường nguồn trợ cấp kinh phí của nhà nước thực hiện bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
2. Thời gian thực hiện: 12 tuần (dự kiến triển khai từ tháng 3/2020)
3. Kinh phí trọn gói: 200.000.000 đồng (bao gồm: phí tư vấn, chi phí thực địa phỏng vấn thu thập thông tin tại 03 tỉnh đại diện miền Bắc - Trung - Nam, thuế và phí liên quan)
4. Yêu cầu chung đối với chuyên gia tư vấn:
- Có trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành khoa học xã hội, kinh tế/thống kê hoặc chuyên ngành khác liên quan đến công việc
- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm chuyên môn nghiên cứu đánh giá chính sách, pháp luật và tài chính liên quan đến lĩnh vực trẻ em
- Có hiểu biết tốt về hệ thống luật pháp, chính sách xã hội và ngân sách thực hiện bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sinh sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội
- Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế
- Có kỹ năng phân tích đánh giá tốt và phương pháp làm việc có sự tham gia
- Giao tiếp thành thạo và viết báo cáo nghiên cứu tốt bằng tiếng Việt, tiếng Anh.
5. Hồ sơ:
- Thư dự tuyển tư vấn
- Lý lịch chuyên gia tư vấn (cơ quan, tổ chức, tư vấn/nhóm tư vấn độc lập) nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những dự án khoa học và tư vấn chính đã tham gia, các sản phẩm tương tự đã có
- Đề xuất kỹ thuật và tài chính trong đó nêu rõ kế hoạch và kinh phí thực hiện.
6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
Thời gian: Từ ngày     12/2/2020 đến hết ngày 29/2/2020
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Phát triển Chương trình, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam
Địa chỉ: Ngõ 1 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.            
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Vũ Xuân Hòa, DĐ: 0983.767.619 - email: hoa.voxuan@sosvietnam.org
Các hồ sơ chuyên gia được lựa chọn vào danh sách phỏng vấn sẽ được liên hệ.
Chi tiết kèm theo: Download tại đây
Xem