Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

26/12/2019

Ngày 26/12/2019, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) về tình hình, kết quả thực hiện công tác PCTN 09 tháng đàu năm 2019. 

Anh-3a---5758--1-_1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi kiểm tra
Tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác, về phía Bộ LĐ-TBXH có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ và các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng, các đơn vị chức năng liên quan thuộc Bộ.
Đây là hoạt động nằm trong Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nhằm thực hiện kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN trong Bộ, ngành LĐ-TBXH
Trước đó (trong tháng 11/2019), Tổ giúp việc của Đoàn Công tác đã hoàn thành đợt làm việc với 07 đơn vị trực thuộc Bộ để trao đổi về những nội dung liên quan đến báo cáo kết quả công tác PCTN. Kết quả làm việc là cơ sở để xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ LĐ-TBXH.
Anh-2c---5730.jpg
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TBXH phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung khẳng định, Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TBXH luôn coi trọng công tác PCTN toàn diện trên các lĩnh vực của Bộ, ngành, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh để ngăn chặn tham nhũng; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN. Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TBXH đã nêu rõ những nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác PCTN trong 9 tháng đầu năm 2019. Nổi bật là:
1.     Ban cán sự đảng Bộ tiếp tục quan tâm quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X… qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong Bộ, ngành LĐ-TBXH đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
2.      Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản tới các đơn vị thuộc bộ và Sở LĐ-TBXH các địa phương; tổ chức phổ biến Luật PCTN năm 2018 đến tất cả các đơn vị thuộc Bộ.
3.     Kế hoạch PCTN năm 2019 của Bộ LĐ-TBXH đã có những nội dụng triển khai thiết thực, đi trước những quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 như: yêu cầu tất cả các đơn vị thuộc Bộ xác định vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng, từ đó xây dựng kế hoạch, chi tiết cụ thể để PCTN đối với từng vị trí. 100% các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TBXH đã triển khai kế hoạch nêu trên.
4.     Bộ LĐ-TBXH đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực của ngành (đã đăng ký xây dựng 22 đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ LĐ-TBXH đã trình Chính phủ 11 Đề án và ban hành 01 Nghị định đảm bảo đúng tiến độ, xem xét ban hành 02 dự thảm Nghị định, ban hành theo thẩm quyền 12 Thông tư); công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị từ chương trình, kế hoạch công tác đến dự toán, quyết toán ngân sách, các dự án đầu tư, việc đấu thầu, công tác tổ chức cán bộ,…trên trang thông tin điện tử của Bộ; đã chú trọng xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn và tổ chức thực hiện, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn đó; đã xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành LĐ-TBXH; tổ chức kê khai, minh bạch tài sản thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.
5.     Công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện tiêu cực, tham nhũng trong các lĩnh vực của Ngành được đẩy mạnh: Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ LĐ-TBXH đã tiến hành 596 cuộc thanh tra, ban hành 3.574 kiến nghị, 138 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 11.471.823.248 đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 57.528.533.900 đồng; yêu cầu các Sở LĐ-TBXH tiếp tục thu hồi dứt điểm số tiền 4.755.590.299 đồng; truy lĩnh cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng số tiền là 466.683.000 đồng.
Để triển khai tốt các quy định của pháp luật PCTN trong thời gian tới, Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TBXH sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháo phòng, chống tham nhũng trong Ngành, đặc biệt thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục chỉ đạo việc xác định vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng để thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng hiệu quả.

    

Xem