Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mở rộng số người tham gia Bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện

10/12/2019

 Để thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân theo Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đặt ra đòi hỏi phải bổ sung, hoàn thiện chính sách đặc biệt là đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

 Nhiều điểm sáng

Chính sách BHXH tự nguyện được ra đời từ năm 2008 với mục tiêu ngày càng có nhiều người được bảo đảm an sinh xã hội sau khi hết tuổi lao động và nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao động ở khu vực phi chính thức được tham gia BHXH. Sau 10 năm triển khai, đặc biệt là từ nửa cuối năm 2018 đến nay, việc phát triển BHXH tự nguyện đã có nhiều đột phá.
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 11/2019, toàn ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, về số người tham gia, toàn quốc có khoảng 15,065 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, đạt 99,6% so với kế hoạch giao); khoảng 13,193 triệu người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 99,7% kế hoạch giao; 85,29 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 100,15% kế hoạch giao.
Tính đến hết tháng 11/2019, toàn ngành thu đạt 89,6% kế hoạch giao. Đồng thời, toàn Ngành đã giải quyết 107.440 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 775.543 người hưởng trợ cấp 1 lần và hơn 9,8 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT cho khoảng 167,828 triệu lượt người; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết cho 878.418 người hưởng chế độ BH thất nghiệp.
Đáng chú ý, tính đến hết tháng 11, đã có 533.000 người tham gia BHXH tự nguyện đạt 113% kế hoạch giao. Đây là con số khá ấn tượng thể hiện sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành BHXH trong thời gian qua.
Nhiệm vụ không dễ dàng
Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng việc tham gia BHXH tự nguyện của người dân hiện nay vẫn còn thấp. Điều đáng nói là hầu hết đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đều là những người lao động đã từng tham gia BHXH bắt buộc, chưa đủ tuổi nhận lương hưu nên họ tham gia tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu, còn lại số lao động tự do, người nông dân tham gia mới rất ít, hàng năm phát triển khá chậm. Nguyên nhân của tình trạng trên một phần do kinh tế của người dân còn khó khăn, thu nhập thiếu ổn định; còn nhiều người chưa biết và chưa hiểu đầy đủ về chính sách này. Bên cạnh đó, chính sách BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn người lao động, bởi chỉ được hưởng 2 chế độ hưu trí và tử tuất…
Chính vì vậy để đạt được mục tiêu 2,5% vào năm 2025 là nhiệm vụ không dễ dàng đối với ngành BHXH. Theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, để thực hiện chỉ tiêu phát triển 220.000 người tham gia BHXH tự nguyện mới trong năm 2019 qua hệ thống bưu điện, 2 ngành BHXH và Bưu điện đã phối hợp rất hiệu quả trong công tác phát triển đối tượng tham gia thông qua các hội nghị tuyên truyền. Nhờ đó, nhiều bưu điện tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cao so với chỉ tiêu được giao trong năm nay.
Để tăng cường thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, một trong những giải pháp quan trọng đó là tiếp tục phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức đa dạng các hình thức để tuyên truyền đến người dân. Ngoài việc chủ động tổ chức hội nghị tại các địa bàn dân cư, cần trực tiếp đến từng hộ gia đình như chủ hộ kinh doanh cá thể, gia đình kinh doanh nghề truyền thống tại các làng nghề… để tuyên truyền, vận động người dân tham gia.
Xem