Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Infographics: Luật Lao động sửa đổi với 15 điểm mới có lợi cho người lao động

02/12/2019

 Sáng 20/11, Luật Lao động 2012 (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 435/453 phiếu tán thành. Gồm 17 chương và 220 điều, Luật Lao động quy định các vấn đề về việc làm, tiền lương, tuổi hưu, quyền tham gia hội...Sau đây là 15 điểm mới có lợi cho người lao động tại Luật Lao động 2012 (sửa đổi).

 luat-lao-donglogo-1574221235836_1.png

Xem